Scurta prezentare a proiectului PEH001

Proiectul „Îmbunătăţirea măsurilor anti-discriminare la nivel naţional prin larga participare a specialiştilor şi a societăţii civile” – COD PEH001

Scopul proiectului
Contribuție la elaborarea strategiei naţionale de prevenire şi combatere a discriminării în perioada 2016 – 2020 printr-o largă participare a tuturor actorilor semnificativi şi pe baza standardelor europene relevante (1). Contribuție la creșterea nivelului de conştientizare cu privire la noile provocări în dinamica fenomenului discriminării in societatea românească, atât la nivel naţional cât şi local (2).

Obiectivul general al proiectului
Indentificarea de mijloace de prevenire şi combatere a discriminării din România

Durata de desfăşurare a proiectului
32 luni, în perioada februarie 2014 - octombrie 2016

Bugetul alocat
399.990 Euro

Promotor de proiect
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Partener
Consiliul Europei, prin Direcţia de Cetăţenie Democratică şi Participare

Numele și date de contact Promotorul Proiectului predefinit :
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
Adresa: Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, 010155, București

Manager de proiect
Silvia Dumitrache

Programul în cadrul căruia s-a derula proiectul: RO10 – Copii si tineri la risc şi iniţiative locale şi regionale destinate reducerii inegalităţilor naţionale şi promovării incluziunii sociale

Sursa de finanțare
Mecanismul Financiar al Spaţului Economic European (SEE), 2009-2014

Rezultate:

  1. Studiul/cercetarea „Nediscriminarea în sistemul educațional - exemple de bune practici la nivel european”, realizat de către experți europeni, în cadrul căruia au fost identificate 28 de bune practici, precum și practici promițătoare din mai multe țări cu experiență din U.E. (Marea Britanie, Austria, Bulgaria, Ungaria, Belgia, Fosta Republică a Macedoniei, Germania, Olanda, Grecia, Suedia, Slovacia, Republica Cehă, Serbia, Slovenia, Spania) și din Armenia și Bosnia și Herțegovina.
  2. Raportul de cercetare “Percepţii şi atitudini ale populaţiei României faţă de Strategia naţională de prevenire şi combatere a discriminării”, realizat în anul 2015 de către Centrul pentru Studierea Opiniei şi a Pieţei (TNS CSOP) pe un eşantion format din 1.406 respondenţi prin interviu „faţă-în-faţă”.
  3. Studiul/cercetarea „Evaluarea externă a strategiei naţionale pentru implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării pentru perioada 2007-2013”, realizat de experți europeni.
  4. Un număr de 5 rapoarte conținând date semnificative care reflectă provocările şi dificultăţile întâlnite în eforturile de combatere a discriminării, de protejare a grupurilor vulnerabile şi de asigurare a egalităţii de şanse, de către autorităţi publice locale, organizaţii non-guvernamentale şi asociaţii profesionale (date colectate în cadrul celor cinci mese rotunde organizate la nivel regional, în localităţile Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu şi Craiova). Un raport conținând propuneri şi observaţii asupra draftului inițial al strategiei anti-discriminare 2017-2021 din partea instituţiilor centrale şi a organizaţiilor non-guvernamentale reprezentative în domeniu din România.
  5. Propunere de H.G. privind aprobarea strategiei naționale-cadru pentru prevenirera și combaterea disciminării “Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2017-2021.
  6. 525 de persoane aparținând categoriilor profesionale ale magistraților, profesorilor, inspectorilor școlari, polițiștilor, jandarmilor și a ofițerilor de penitenciar au fost instruite în domeniul nediscriminării si al egalității de șanse, de către experți români și europeni.
  7. 14 magistrați selectaţi de către Institutul Național de Magistratură din cadrul celui mai înalt nivel de jurisdicţie al sistemului judiciar s-au familiarizat cu standardele procedurale şi instituţionale ale Curții Europeane a Drepturilor Omului în cadrul vizitei de studiu de la Strasbourg din anul 2015, câştingând astfel experienţă utilă pentru activitatea profesională.
  8. Spotul video şi audio “ Copii nu vad diferențe acolo unde acestea nu există” difuzat în media în anul 2016 a contribuit la creşterea nivelului de conştientizare al cetăţenilor cu privire la impactul şi consecinţele fenomenului de discriminare în societate; conform deciziei CNA din luna martie 2016, spotul video și audio realizat în cadrul proiectului conține un mesaj de interes public.
  9. Site-ul www.nediscriminare.ro dedicat proiectului, unde, la secţiunea “Jurisprudenţă”, se pot vizualiza hotărârile CNCD emise în perioada 2008-2015 privind cazurile de discriminare soluționate.

Conferinţa de închidere

Data desfăşurării: 15 decembrie 2015

Locația de desfășurare: sala de evenimente a Hotelului Capitol din Calea Victoriei nr. 39, Bucureşti

Participanți: 34 de persoane, printre care domnul Asztalos Csaba (preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării), doamna Larissa Kireeva (coordonator de program RO10 şi reprezentant al Consiliului Europei), doamna Liliana Vasilescu (director executiv al FRDS), doamna Romaniţa Iordache și doamna Alia Cahin (experți ai Consiliul Europei), domnul maior Cristache Toculeţ (Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie Argeş), doamna Simona Cârdei (profesor), domnul comisar Horia Huluba ( Penitenciarul Brăila).