Anunț de consultare publică

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale "Egalitate, incluziune, diversitate" pentru perioada 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „Egalitate, incluziune, diversitate” 2016-2020
 
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării supune dezbaterii publice următorul document:  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind  aprobarea Strategiei naţionale "Egalitate, incluziune, diversitate" pentru perioada 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale „Egalitate, incluziune, diversitate” 2016-2020.
 
Fișiere atașate:

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, P-ța Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București, prin fax numărul 021/312.65.85 sau pe adresa de e-mail: silvia.dumitrache@cncd.org.ro, până la data 21.04.2017.
 
27 martie 2017Documentul strategic a fost realizat în cadrul proiectului predefinit ”Îmbunătățirea măsurilor anti-discriminare la nivel național prin larga participare a profesioniștilor si a societatii civile” derulat de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminari împreună cu Consiliul Europei în perioada 2014-2016, ca parte a programului „Copii și tineri în situatii de risc și inițiative locale și regionale de reducere a inegalităților naționale și de promovare a incluziunii sociale” din cadrul Mecanismului Financiar al Zonei Europene Economice 2009 – 2014.
În cadrul procesului de elaborare a documentului strategic au fost implicate instituțiile cu atribuții în îndeplinirea obiectivelor strategice și actorii relevanți în domeniu din cadrul societății civile. De asemenea, elaborarea documentului a avut ca punct de pornire evaluarea strategiei anterioare de către experți independenți ai Consiliului Europei, prin intermediul „Raportului de evaluare externă a Strategiei de prevenire și combatere a discriminării 2007-2013”.

Scurtă prezentare a documentului strategic:

Scopul strategiei este stabilirea unor direcții de acțiune în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și realizării unei societăți inclusive, pe baza unor politici publice care promovează egalitatea de șanse, diversitatea, respectul (inclusiv pentru demnitatea umană) și înțelegerea reciprocă. Strategia se raliază celorlalte strategii globale, sectoriale, în vigoare, asumate de Guvernul României.

Obiectivele generale ale strategiei sunt:

  • Dezvoltarea unei culturi a nediscriminării, egalității de șanse, toleranței și diversității în domeniul public și privat;
  • Uniformizarea legislativă prin elaborarea Codului unic de combatere a discriminării și promovare a egalității de șanse;
  • Consolidarea cadrului instituțional în domeniu, în vederea asigurării unei mai bune implementări a principiului egalității și nediscriminării;
  • Promovarea cooperării intersectoriale și susținerea parteneriatului cu societatea civilă în realizarea și implementarea politicilor în domeniu;
  • Îmbunătățirea colectării de date în materia egalității, nediscriminării și diversității, monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor.