Conferinta de promovare a proiectului predefinit „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile” din data de 17.12.2015

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii implementeaza, in perioada 2014-2016, proiectul predefinit cu finantare externa nerambursabila intitulat „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”.

Proiectul este finantat in cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014, Domeniul RO 10 – Copii si tineri la risc si initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, avand ca principal partener Consiliul Europei, prin Directia de Cetatenie Democratica si participare.

Unul dintre obiectivele proiectului este de a creste nivelul de constientizare cu privire la noile provocari in dinamica fenomenului discriminarii in societatea romaneasca, atat la nivel national, cat si la nivel local.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va organiza, in data de 17 decembrie 2014, incepand cu ora 9.00 a.m. la Hotelul Novotel, Calea Victoriei 37 B, o conferinta de promovare a proiectului predefinit „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”, la care sunt invitati sa participe reprezentanti ai institutiilor publice si ai societatii civile interesate sau implicate in domeniul drepturilor omului.

In cadrul evenimentului va fi prezentata cercetarea efectuata in scopul identificarii bunelor practici europene in materie de acces egal la educatie care pot fi utilizate in context romanesc si de asemenea raportul de evaluare a strategiei nationale de prevenire si combatere a discriminarii 2007-2013, ambele realizate de experti independenti contractati de Consiliul Europei, partenerul de proiect al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.