Propunere de strategie natională de prevenire și combatere a discriminării

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii lanseaza spre consultare publica „Strategia nationala de prevenire si combatere a discriminarii 2015-2020”.

Noul document a fost realizat in cadrul proiectului predefinit ”Imbunatatirea masurilor anti-discriminare la nivel national prin larga participare a profesionistilor si a societatii civile” derulat de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminari impreuna cu Consiliul Europei in perioada 2014-2016, ca parte a programului „Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale de reducere a inegalitatilor nationale si de promovare a incluziunii sociale” din cadrul Mecanismului Financiar al Zonei Europene Economice 2009 – 2014.

In cadrul procesului de elaborare a documentului strategic au fost implicate institutiile cu atributii in indeplinirea obiectivelor strategice si actorii relevanti in domeniu din cadrul societatii civile. De asemenea, elaborarea documentului a avut ca punct de pornire evaluarea strategiei anterioare de catre experti independenti ai Consiliului Europei, prin intermendiul „Raportului de evaluare externa a Strategiei de prevenire si combatere a discriminarii 2007-2013”.


Scurta prezentare a documentului strategic:

Scopul strategiei consta in creearea unui mecanism de actiune pentru toti factorii implicati, la nivel public si privat, si dezvoltarea directiilor de actiune pe termen mediu, urmarirea politicilor publice pentru implementarea si respectarea principiului egalitatii si nediscriminarii, a diversitatii în toate domeniile vietii sociale, culturale, profesionale. Strategia se raliaza celorlalte strategii globale, sectoriale, în vigoare, asumate de Guvernul României.

În acest sens, aceasta strategie urmareste:

 • sa constituie un plan de actiune globala, multisectoriala, pe principalele domenii de aplicare a legislatiei de prevenire si combatere a discriminarii;
 • sa constituie un instrument de constientizare a problemelor societatii românesti si a directiilor constructiei sociale, al dezvoltarii culturii actiunii antidiscriminare si de promovare a unei societati incluzive;
 • sa constituie un instrument de monitorizare si de evaluare a actiunilor de prevenire si combatere a discriminarii si de promovare a principiului egalitatii.

Obiectivele generale ale strategiei sunt:

 • Dezvoltarea unui sistem coerent, consecvent, eficient si sustinut de cooperare si monitorizare intre toti factorii si responsabilii (din mediul public central, local si privat) pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare si pentru adaptarea unor masuri specifice de protectie a grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltarea unui sistem de responsabilizare a actorilor relevanti din domeniile socioeconomice, culturale sau publice în actiunile de eliminare a fenomenului discriminarii;
 • Cresterea si sustinerea initiativelor factorilor care îsi desfasoara activitatea în mediul public si privat în scopul eliminarii discriminarii din toate domeniile de activitate;
 • Protectia persoanelor si grupurilor vulnerabile la discriminare;
 • Cresterea accesului tuturor persoanelor în conditii de egalitate la educatie, sanatate, servicii si bunuri destinate publicului, locuire, activitate economica si profesie;
 • Respectarea demnitatii personale pentru toate persoanele, categoriile de persoane sau grupuri vulnerabile;
 • Consolidarea gradului de informare si de constientizare asupra fenomenului de discriminare si a a efectelor acestuia;
 • Aplicarea legislatiei comunitatii europene în domeniul nediscriminarii;
 • Cresterea capacitatilor institutiilor publice de combatere a discriminarii prin crearea mecanismelor proprii de implementare;
 • Monitorizarea si cercetarea fenomenului discriminarii în România, identificarea amplitudinii fenomenului, directiilor de actiune, masurilor necesare si initiativelor în prevenirea tuturor formelor de discriminare.