Prezentarea proiectului

Îmbunătăţirea măsurilor anti-discriminare la nivel naţional prin larga participare a specialiştilor şi a societăţii civile

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în calitate de promotor al proiectului, în parteneriat cu Consiliul Europei, îşi propune ca obiectiv general al acestui proiect să identifice mijloace de prevenire şi combatere a discriminării din România.  

Scopul proiectului este de a contribui la elaborarea strategiei naţionale de prevenire şi combatere a discriminării în perioada 2014 – 2020 printr-o largă participare a tuturor actorilor semnificativi şi pe baza standardelor europene relevante. Un alt scop este de a creşte nivelul de conştientizare cu privire la noile provocări în dinamica fenomenului discriminării in societatea românească, atât la nivel naţional cât şi local.

Bugetul alocat este de 399.990 Euro, iar pe durata de desfăşurare a proiectului (24 luni, în perioada martie 2014 - martie 2016) se are în vedere desfăşurarea mai multor activităţi:

  • Cercetare în vederea identificării bunelor practici europene şi elaborarea materialelor informative relevante
  • Realizarea unui studiu privind percepţiile, atitudinile şi aşteptările populaţiei cu privire la fenomenul de discriminare şi metodele de combatere a acestuia
  • Consultări cu instituţiile implicate în aplicarea strategiei (ministere, alte autorităţi centrale şi locale) şi ONG-urile active în domeniu, precum şi cu reprezentanţii grupurilor vulnerabile şi ai categoriilor profesionale
  • Organizarea de mese rotunde la nivel regional cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, ONG-urile active la nivel local/regional, ai asociaţiilor profesionale în scopul identificării problemelor actuale şi a celor mai bune soluţii de tratare a acestora
  • Înfiinţarea unui grup de lucru şi elaborarea unei propuneri de Strategie
  • Cursuri specializate pentru reprezentanţii categoriilor profesionale direct implicate în activităţi judiciare şi educaţionale cu impact asupra problematicii discriminării (inspectori şcolari, profesori, magistraţi şi poliţişti)
  • Organizarea unei vizite de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi la Consiliul Europei pentru un grup de experţi şi magistraţi
  • Realizarea unei campanii de promovare (care să includă reţele de socializare) cu privire la problematica discriminării în România
  • Crearea unei platforme/portal web pentru a face cunoscute activităţile specifice de prevenire şi combatere a discriminării şi noua strategie naţională în domeniu.

Proiectul reuneşte experienţa celor doi parteneri, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (România) şi Consiliul Europei şi va fi implementat în cadrul celei de-a doua componente a programului: sprijinirea cooperării între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat, cu scopul de a reduce inegalităţile la nivel naţional, concentrându-se asupra promovării unei culturi nediscriminatorii, incluzive la nivel local.

Proiectul este în conformitate cu misiunea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi reprezintă cea mai eficientă modalitate de a construi pe baza experienţelor acumulate în acest domeniu în România şi de a beneficia pe deplin de standardele şi expertiza Consiliului Europei.