Conferinta de lansare/promovare din data de 17 decembrie 2014

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii implementeaza, in perioada 2014-2016, proiectul predefinit cu finantare externa nerambursabila intitulat „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”.

Proiectul este finantat in cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014, Domeniul RO 10 – Copii si tineri la risc si initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, avand ca principal partener Consiliul Europei, prin Directia de Cetatenie Democratica si participare.

Unul dintre obiectivele proiectului este de a creste nivelul de constientizare cu privire la noile provocari in dinamica fenomenului discriminarii in societatea romaneasca, atat la nivel national, cat si la nivel local.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va organiza, in data de 17 decembrie 2014, incepand cu ora 9.00 a.m. la Hotelul Novotel, Calea Victoriei 37 B, o conferinta de promovare a proiectului predefinit „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”, la care sunt invitati sa participe reprezentanti ai institutiilor publice si ai societatii civile interesate sau implicate in domeniul drepturilor omului.

In cadrul evenimentului va fi prezentata cercetarea efectuata in scopul identificarii bunelor practici europene in materie de acces egal la educatie care pot fi utilizate in context romanesc si de asemenea raportul de evaluare a strategiei nationale de prevenire si combatere a discriminarii 2007-2013, ambele realizate de experti independenti contractati de Consiliul Europei, partenerul de proiect al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

RAPORT PRIVIND CONFERINTA DE LANSARE/PROMOVARE - 17 decembrie 2014, Bucuresti

In cadrul proiectului predefinit „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a profesionistilor si a societatii civile” a fost organizata Conferinta de lansare/promovare, desfasurata in data de 17 decembrie 2014, in sala Paris Gauche a Hotelului Novotel, Calea Victoriei 37, Bucuresti.

Conferinta a fost deschisa de catre presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, domnul Csaba Asztalos, care a oferit o scurta trecere in revista a contextului in care se desfasoara proiectul, a scopului si finalitatii urmarite.

Doamna Larissa Kireeva, Coordonator de program in cadrul Consiliului Europei, a prezentat pozitia partenerului de proiect privitoare la oportunitatea asocierii acestei entitati in cadrul unui proiect predefinit de acest tip alaturi de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si a salutat interesul fata de acest demers pe care societatea civila si institutiile active in domeniul drepturilor omului si antidiscriminare il manifesta prin participarea la eveniment.

Prezentarea efectiva a proiectului predefinit „Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a profesionistilor si a societatii civile” a fost realizata de catre doamna Dora Margarit, in calitate de promotor si organizator de evenimente in echipa CNCD.

A urmat prezentarea cercetarii realizate in cadrul Activitatii 1 a proiectului, cercetare in scopul identificarii exemplelor de bune practici la nivel european si elaborarea unor materiale informative relevante. La conceperea materialului au colaborat trei experte angajate de catre Consiliul Europei – Isabelle Chopin, Barbara Cohen si Romanita Iordache. Aceasta din urma a si prezentat pe scurt rezultatele cercetarii si a raspuns intrebarilor formulate de catre participanti in sesiunea dedicata feedback-ului.

Cele mai importante interventii (sintetizat) au vizat:

 • Calitatea serviciilor de educatie pentru copiii de etnie roma;
 • Alocarea de resurse diferentiate in cazul copiilor de etnie roma – este sau nu o forma de discriminare?
 • Automarginalizarea copiilor de etnie in cadrul sistemului de invatamant actual din cauza internalizarii stereotipurilor;
 • Colectarea de date cu privire la copiii de etnie roma – o falsa problema, reprezinta in fapt doar o interpretare gresita a unor limitari de natura procedurala; nu se pot realiza si implementa politici publice fara a exista o baza statistica solida care se substantieze necesitatea acestora;
 • Nevoia de masuri concrete pentru cresterea nivelului de incredere in capacitatile proprii adresate deopotriva elevilor, dar si parintilor copiilor de etnie roma;
 • Masura in care bunele practici identificate in cadrul cercetarii cu privire la copiii cu dizabilitati si accesul lor la educatie in statele Uniunii Europene pot fi implementate in Romania.


Raportul privitor la evaluarea strategiei nationale de prevenire si combatere a discriminarii 2007-2013, a fost prezentat de catre expertii Consiliul Europei Jose Manuel Fresno si Alia Cahin.

In sesiunea dedicata comentariilor, au fost inregistrate o serie de observatii, sintetizate mai jos:

 • Necesitatea existentei unui cod antidiscriminare;
 • Necesitatea implicarii societatii civile alaturi de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in realizarea viitoarei strategii antidiscriminare, in vederea sustinerii ulterioare a demersului institutiei ca acest document strategic sa fie unul national, asumat de catre Guvernul Romaniei;
 • Necesitatea intaririi capacitatii administrative a CNCD si extinderea activitatii acestuia la nivel national prin infiintarea de birouri teritoriale;
 • Introducerea in documentul viitor a unui mecanism clar de promovare si de implementare, cu linii de evaluare in functie de domenii, prioritizate;
 • Acordarea cu celelalte strategii sectoriale;
 • Implicarea mai activa a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in initierea de politici publice in domeniu.


Cuvantul de incheiere a apartinut reprezentantei FRDS, doamna director executiv adjunct Mihaela Peter, care a subliniat importanta proiectului si sperantele legate de semnalul pe care aceasta colaborare intre Consiliul Europei si CNCD il transmite.