Conferinta de inchidere din data de 15 decembrie 2015

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării implementează, în perioada februarie 2014 – februarie 2016, proiectul predefinit cu finanţare externă nerambursabilă intitulat „Îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminare la nivel naţional prin participarea largă a specialiştilor şi a societăţii civile”.

Beneficiind de o finanţare în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014, Domeniul RO 10 – Copii şi tineri la risc şi iniţiative locale şi regionale destinate reducerii inegalităţilor naţionale şi promovării incluziunii sociale, proiectul a urmărit două obiective principale:

 • Să contribuie la elaborarea strategiei naţionale de prevenire şi combatere a discriminării în perioada 2015 – 2020, printr-o largă participare a tuturor actorilor semnificativi şi pe baza standardelor europene relevante;
 • Să crească nivelul de conştientizare cu privire la noile provocări în dinamica fenomenului discriminării in societatea românească, atât la nivel naţional cât şi local.

Proiectul reuneşte experienţa celor doi parteneri, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (România) şi Consiliul Europei şi a fost implementat în cadrul celei de-a doua componente a programului: sprijinirea cooperării între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat, cu scopul de a reduce inegalităţile la nivel naţional, concentrându-se asupra promovării unei culturi nediscriminatorii, incluzive la nivel local.

Pentru a marca finalul proiectului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării va organiza, în data de 15 decembrie 2015, începând cu ora 9.00 a.m. la Hotelul Capitol din Calea Victoriei 39, conferinţa de închidere la care vor participa reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai societăţii civile interesate sau implicate în domeniul drepturilor omului.

În cadrul Conferinței se vor prezenta principalele rezultate obţinute din implementarea proiectului, precum și raportul de evaluare a strategiei naționale de prevenire și combatere a discriminării 2007-2013. Valoarea acestui raport realizat de experți independenți contractați de Consiliul Europei constă în mod special în recomandările privind viitoarea strategie naţională anti-discriminare 2015-2020.

Buget alocat proiectului: 399.000 euro.

RAPORT PRIVIND CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE - 15 decembrie 2015, București

Conferinţa de închidere a proiectului predefinit „Îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminare la nivel naţional prin participarea largă a profesioniştilor şi a societăţii civile” s-a desfăşurat în data de 15 decembrie 2015, în sala de evenimente a Hotelului Capitol din Calea Victoriei nr. 39, Bucureşti.

Din partea echipei de management a proiectului au participat Silvia Dumitrache, manager de proiect şi Adriana Bitan, responsabil financiar, care s-au ocupat de buna desfăşurare a evenimentului și au moderat discuțile.

Invitatii au facut parte din principalele organizații și asociații active în domeniul drepturilor omului din România, din rândul societății civile, precum și de la nivelul instituțiilor administrației publice centrale.

Conferinţa a fost deschisă de către preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul Asztalos Csaba, care a oferit o scurtă trecere în revistă a rezultatelor obţinute în urma desfăşurării tuturor activităţilor din proiect.

Doamna Larissa Kireeva, Coordonator de program RO10 şi reprezentant al Consiliului Europei, a mulţumit pentru buna colaborare cu atât cu partenerul de proiect - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cât şi cu societatea civilă şi instituţiile publice. Totodată d-na Larissa Kireeva a avut plăcerea de a transmite un mesaj în numele trainerilor Consiliului Europei care au participat la cursurile organizate în cadrul proiectului (desfășurate la Timişoara, Iaşi, Cluj Napoca, Eforie Nord şi Moieciu de Sus), informând audienţa că feed-back-ul primit din partea cursanților a fost unul pozitiv.

Prezentarea proiectului predefinit „Îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminare la nivel naţional prin participarea largă a profesioniştilor şi a societăţii civile” a fost realizată de către Silvia Dumitrache, în calitate de manager de proiect. S-au prezentat atât datele generale ale proiectului, cât şi informaţii punctuale depre toate activităţile care s-au desfăşurat pe parcursul proiectului, după cum urmează:

 • Activitatea nr. 1 Cercetare în scopul identificării exemplelor de bune practici la nivel european şi elaborarea unor materiale informative relevante, având ca rezultat cercetarea „Nediscriminarea în sistemul educațional - exemple de bune practici la nivel european”
 • Activitatea nr. 2 Realizarea unui studiu privind percepţiile, atitudinile şi aşteptările populaţiei cu privire la fenomenul de discriminare şi metodele de combatere a acestuia, având ca rezultat raportul de cercetare “Percepţii şi atitudini ale populaţiei României faţă de Strategia naţională de prevenire şi combatere a discriminării”
 • Activitatea nr. 3 Consultări cu instituţiile implicate în implementarea Strategiei (ministere, alte autorităţi centrale) şi ONG-uri active în domeniu, precum şi reprezentanţi ai grupurilor vulnerabile şi categoriilor profesionale, având ca rezultat cercetarea „Evaluarea externă a strategiei naţionale pentru implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării pentru perioada 2007-2013”
 • Activitatea nr. 4 Organizarea de mese rotunde la nivel regional cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, ONG-uri active la nivel local/regional, ai asociaţiilor profesionale în scopul identificării problemelor actuale şi a celor mai bune soluţii de tratare a acestora, având ca rezultat un număr de 5 rapoarte privind întâlnirile de la nivel regional, în localităţile Timişoare, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu şi Craiova şi 1 raport privind întâlnirea de la nivel central pentru discutarea primului draft al strategiei antidiscriminare
 • Activitatea nr. 5 Înfiinţarea unui grup de lucru şi elaborarea unei propuneri de Strategie, având ca rezultat primul draft al strategiei antidiscriminare
 • Activitatea nr. 6 Un număr de 10 cursuri specializate pentru reprezentanţii categoriilor profesionale direct implicate în activităţi judiciar şi educaţionale cu impact asupra problematicii discriminării (magistraţi , profesori, inspectori şcolari şi poliţişti), având ca rezultat 10 sesiuni de formare în domeniul nediscriminării şi al egalităţii de şanse
 • Activitatea nr. 7 Organizarea unei vizite de studiu la Consiliul Europei, Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi departamentele specializate, având ca rezultat deplasarea unui număr de 14 magistraţi şi a 5 experţi CNCD la Strasbourg
 • Activitatea nr. 8 Realizarea unei campanii de promovare cu privire la problematica discriminării în România, având ca rezultat un clip video și audio în curs de realizare
 • Activitatea nr. 9 Crearea unei platforme /portal web pentru a face cunoscute activităţile specifice de prevenire şi combatere a discriminării şi noua strategie naţională în domeniu, având ca rezultat site-ul proiectului www.nediscriminare.ro.

De asemenea managerul de proiect Silvia Dumitrache a prezentat pe scurt draftul Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a discriminării 2015-2020 (priorităţi, obiectivele generale şi specifice, recomandările principale ale Consiliului Europei) şi site-ul proiectului www.nediscriminare.ro.

Doamna Romaniţa Iordache, expert al Consiliul Europei, a prezentat raportul „Nediscriminarea în sistemul educaţional. Exemple de bune practici la nivel european”.

De asemenea, cel de al doilea expert al Consiliului Europei prezent la eveniment, doamna Alia Cahin, a prezentat pe scurt „Raportul de evaluare externă a strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării pentru perioada 2007-2013”, axându-se pe recomandări pentru noul document strategic.

În partea a doua a conferinței de închidere au luat cuvântul reprezentanţi ai categoriilor profesionale care au participat la sesiunile de formare, mai exact:

 • domnul Maior Cristache Toculeţ de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie Argeş;
 • doamna Simona Cârdei, reprezentant al categoriei profesionale a profesorilor;
 • domnul comisar Horia Huluba de la Penitenciarul Brăila.

Reprezentanţii celor 3 categorii profesionale (jandarmi, profesori, ofiţeri de penitenciar) au prezentat importanţa informaţiilor de care au beneficiat în urma participării la sesiunile de formare în domeniul nediscriminării şi al egalităţii de şanse şi utilitatea acestora în desfăşurarea activităţilor profesionale.

Cuvântul de încheiere a aparţinut reprezentantei FRDS, doamna director executiv Liliana Vasilescu, care a felicitat echipa de management şi echipa de implementare pentru efortul şi rezultatele obţinute şi nu în ultimul rând pe preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru sprijinul şi buna colaborare cu Consiliul Europei