Ce este discriminarea?

Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare.

Criteriile stabilite de legislatia romaneasca sunt:

 • rasa
 • nationalitate
 • etnie
 • limba
 • religie
 • categorie sociala
 • convingeri
 • sex
 • orientare sexuala
 • varsta
 • handicap
 • boala cronica necontagioasa
 • infectare HIV
 • apartenenta la o categorie defavorizata
 • orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.