ANUNT privind selectarea a 2 traineri în vederea participarii la sesiunie de formare ce vor fi organizate în cadrul proiectului

In cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 se finanteaza programul RO 10 „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, program prin intermediul caruia Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii beneficiaza de o asistenta financiara in valoare de 399.990 Euro pentru sprijinirea cooperarii intre autoritatile publice, societatea civila si sectorul privat, cu scopul de a reduce inegalitatile la nivel national, concentrandu-se asupra promovarii unei culturi nediscriminatorii, incluzive la nivel local.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, in calitate de promotor de proiect, implementează in perioada 28 februarie 2014 – 31 august 2016, în parteneriat cu Consiliul Europei, proiectul predefinit Imbunatatirea masurilor anti-discriminare la nivel national prin larga participare a specialistilor si a societatii civile, avand ca obiectiv general identificarea si promovarea de mijloace de prevenire si combatere a discriminarii din Romania.

Printre activităţile propuse pentru realizarea obiectivului general al proiectului se numara si organizarea unui numar de 17 sesiuni de formare in domeniul nediscriminarii si al egalitatii de sanse, pentru reprezentanţii categoriilor profesionale direct implicate in activitati judiciare si educationale cu impact asupra problematicii discriminarii.

Din numarul total de sesiuni de formare aprobat la nivelul proiectului, in perioada urmatoare sunt planificate a se desfasura primele 4 cursuri (*pentru categoria profesionala a magistratilor) din totalul de 7 finantate in anul 2016, dupa urmatorul calendar:

1. 9 – 12 mai 2016

2. 16 – 19 mai 2016

3. 23 – 26 mai 2016

4. 30 mai – 2 iunie 2016

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii urmeaza sa selecteze 2 traineri in vederea participarii la cele 4 sesiuni de formare pentru categoria profesionala a magistratilor.

Cei 2 traineri selectati vor beneficia de un onorariu financiar pentru contributia in cadrul sesiunilor de formare, fiecare trainer urmand sa presteze servicii de formare profesionala pe durata unei zile din totalul de 3 zile de curs, pentru toate cele 4 sesiuni planificate. Toate beneficiile de natura financiara vor fi asigurate in baza contractului ce va fi incheiat intre trainer si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

Conform prevederilor contractuale, expertul va avea urmatoarele obligatii principale:

1. sa elaboreze materialele (inclusiv materiale PowerPoint) ce vor face obiectul prezentarilor; sustinute in cadrul sesiunii de formare in domeniul nediscriminarii si a egalitatii de sanse;

2. sa participe la sesiunea de formare si sa sustina prezentari conform agendei ce va fi elaborata in colaborare cu reprezentantii C.N.C.D.;

3. sa transmita managerului de proiect, prin e-mail, documentaţia suport elaborata pentru activitatea la care participa (materiale de formare: tematică, prezentari PowerPoint, chestionare feed-back, etc), cu respectarea cerintelor de vizibilitate ale proiectului, cu cel puţin 2 zile inainte de data desfasurarii activitatii;

4. sa elaboreze un raport de seminar, in termen de 3 zile calendaristice de la data sustinerii prezentarii in cadrul sesiunii de formare, in care va descrie temele prezentate, raspunsurile participantilor si eventualele dezbateri care au avut loc in legatura cu cele prezentate, precum si eventualele solutii propuse;

5. sa modereze discutiile care vor avea loc in carul sesiunii de formare, precum si sa faciliteze discutiile cu participantii la aceste evenimente;

6. sa transmita raportul de seminar.

Trainerul isi va asuma pe deplin responsabilitatea pentru indeplinirea activitatilor descrise in termenul si la standardele profesionale solicitate.

Aplicatiile depuse vor include o scrisoare de intentie care va cuprinde informatii cu privire la motivele pentru care candidatii se considera calificati pentru sarcinile care trebuie indeplinite, explicatii cu privire la ratiunile pentru care acestia sunt interesati de realizarea sarcinilor, precum si descrierea pe scurt a continutului si a structrurii prezentarii ce urmeaza a fi sustinuta. In cuprinsul scrisorii de intentie, fiecare trainer va specifica cuantumul onorariului pe care il solicita pentru indeplinirea sarcinilor pe care ii revin.

Punctajul primit de fiecare candidat va fi divizat, pe de o parte, in funtie de criteriile de ordin tehnic, si, pe de alta parte, in functie de criteriile de ordin financiar, fiecare avand o pondere de 80%, respectiv 20%.

Comisia de selectie va analiza, pe baza documentatiei trimise de candidati, admisibilitatea acestora sub aspectul indeplinirii următoarelor cerinte:

a) respectarea termenului limita pentru depunerea candidaturilor;

b) respectarea documentaţiei de inscriere indicate in anunt;

c) experienţa profesionala;

d) precizarea, in cuprinsul scrisorii de intentie, a ofertei financiare in privinta onorariului pe zi.

Criteriile de selectie care vor fi avute in vedere de catre Comisia de selectie la evaluarea candidaturilor, din perspectiva documentatiei transmise, cu accent pe proiectul planului de seminar, sunt urmatoarele:

a) capacitatea de planificare şi organizare a unei sesiuni de formare continua;

b) cunostinte si abilitati didactice (metode de formare adecvate grupului ţinta);

c) cunostinte disciplinare aprofundate;

d) disponibilitatea de a colabora, de a contribui si de a se integra in cadrul proiectului;

e) experienţa anterioara in activitatea de formare.

Plata expertilor. In vederea efectuarii platii se va tine cont de reglementarile legislatiei nationale aplicabile in materie fiscala, astfel incat trainerii vor pune la dispozitia CNCD orice alt document necesar in acest scop.

Plata onorariului se va efectua tinandu-se cont de prestarea efectiva a serviciilor contractate de trainer, in baza urmatoarelor documente: fisa de pontaj, raport de analiza, tematica, prezentare, agenda, chestionare de feed-back. Plata remuneratiei cuvenite se va face numai dupa derularea fiecarei sesiuni de formare, pe baza documentelor justificative si a fisei de potaj.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita, in format electronic, pana la data de 4 mai 2016 – ora 13, următoarele documente:

1) Scrisoare de intentie in care se va mentiona explicit disponibilitatea de participare la seminarii in considerarea calendarului de activitati;

2) Curriculum Vitae în format Europass (semnat pe fiecare pagina);

3) Copii ale diplomelor universitare (sau echivalent);

4) Propunere financiara privind onorariul solicitat/zi lucratoare;

5) Proiect de plan de seminar in domeniul combaterii discriminari.

în atenţia d-rei Silvia Dumitrache (tel contact 0741040784), manager de proiect, la adresa de e-mail: silvia.dumitrache@cncd.org.ro.


Candidatii vor fi informati prin e-mail asupra rezultatului selectiei in data de 5 mai 2016.

LINK Procedura de selectie a trainerilor (PDF)

LINK Declaratie de disponibilitate (PDF)