Anunt angajare expert achizitii - Part-time

Proiect: “Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”, finantat in cadrul programului RO10 – Copii si tineri la risc si iniţiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009-2014
Operator de Program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Beneficiar: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Sediul solicitantului: Bucuresti
Numar de funcţii disponibile in total: 1
Functia vacanta: Expert achizitii
Data de incepere: Aprilie 2016
Durata contract: 240 ore pe o perioada de 3 luni

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in calitate de promotor al proiectului mentionat, cauta un Expert in achizitii publice pentru derularea achizitiilor in cadrul proiectului, dupa cum urmeaza:

Responsabilitati: Atributii de derulare a achizitiilor publice in proiect si de urmarire pana la finalizare a contractelor incheiate in urma procesului de achizitii

Cerinte generale:
− Studii superioare

Cerinte specifice:
− Experienta profesionala de minim 3 ani in desfasurarea activitatii de achizitii in sectorul public
− Experienta in realizarea de achizitii prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
− Cunostinte foarte bune privind aplicarea OUG 34 in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile; cunostinte privind Ghidul beneficiarilor de finantare care au calitatea de autoritate contractanta, conform prevederilor OUG 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, in programului RO10 – Copii si tineri la risc si iniţiative locale si regionale destinate reducerii inegalităţilor nationale si promovarii incluziunii (CORAI), finanţat din Granturile SEE 2009- 2014, constituie avantaj
− Cunostinte foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Email.

Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs. pana pe data de 25 martie 2016, la urmatoarea adresă de e-mail: silvia.dumitrache@cncd.org.ro sau sa depuneti in plic inchis la sediul CNCD din Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, camera 214, sector 1, Bucuresti
Va rugam sa mentionati ca aplicati pentru ocuparea pozitiei de expert achizitii in proiect Cod PEH 001!
CV-urile vor fi transmise in format EUROPASS!
Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate prin e-mail in vederea sustinerii unui interviu.

Informatii suplimentare:
Termen limita de depunere a CV-urilor: 25 martie 2016, orele 12.00
Termen prevazut pentru interviuri cu persoanele selectate: 29 martie 2016 (intre orele 10.00 – 15.00)
Persoanele selectate vor fi informate prin e-mail asupra locatiei in care se vor derula interviurile, pana cel tarziu in data de 28 martie 2016, orele 12.00.

Anunt_site_pentru_angajare_expert_achizitii_PEH001.docxAnunt_site_pentru_angajare_expert_achizitii_PEH001.docxAnunt_site_pentru_angajare_expert_achizitii_PEH001.docx