Anunt de angajare a unui expert in achizitii publice in cadrul proiectului cod PEH001

Proiect: “Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”, finantat in cadrul programului RO10 – Copii si tineri la risc si iniţiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si promovarii incluziunii sociale, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009-2014

Operator de Program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Beneficiar: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Sediul solicitantului: Bucuresti

Numar de funcţii disponibile in total: 1

Functia vacanta: Specialist achizitii

Data de incepere: Mai 2016

Durata contract: 240 ore pe o perioada de 3 luni

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in calitate de promotor al proiectului mentionat, cauta un specialist in achizitii publice pentru derularea achizitiilor in cadrul proiectului, dupa cum urmeaza:

Responsabilitati: Atributii de derulare a achizitiilor publice in proiect si de urmarire pana la finalizare a contractelor incheiate in urma procesului de achizitii

Cerinte generale:

− Studii superioare

Cerinte specifice:

− Experienta profesionala de minim 3 ani in desfasurarea activitatii de achizitii in sectorul public

− Experienta in realizarea de achizitii prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice

− Cunostinte foarte bune privind aplicarea O.U.G. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile; cunostinte privind Ghidul beneficiarilor de finantare care au calitatea de autoritate contractanta, conform prevederilor OUG 34/2006, cu completarile şi modificarile ulterioare, in programului RO10 – Copii si tineri la risc si iniţiative locale si regionale destinate reducerii inegalităţilor nationale si promovarii incluziunii (CORAI), finanţat din Granturile SEE 2009- 2014, constituie avantaj

− Cunostinte foarte bune operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Email

Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs. insotite de o scrisoare de intentie, pana pe data de 29 aprilie 2016, la urmatoarea adresă de e-mail: silvia.dumitrache@cncd.org.ro sau sa depuneti in plic inchis la sediul CNCD din Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, et. 2, sector 1, Bucuresti.

Va rugam sa mentionati ca aplicati pentru ocuparea pozitiei de specialist achizitii in proiect Cod PEH 001!

CV-urile vor fi transmise in format EUROPASS!

Persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate prin e-mail in vederea sustinerii unui interviu.

Informatii suplimentare:

Termen limita de depunere a CV-urilor: 29 aprilie 2016, orele 12.00

Termen prevazut pentru interviuri cu persoanele selectate: 5 mai 2016 (intre orele 10.00 – 15.00)