Sesiuni de formare în domeniul nediscriminării și al egalității de șanse

Activitatea 6 – Un număr de 17 cursuri specializate pentru reprezentantii categoriilor profesionale direct implicate în activităti judiciare si educationale cu impact asupra problematicii discriminării (magistrați, profesori, inspectori scolari, ofițeri de penitenciar, polițiști, jandarmi)              
              
Denumire rezultat: Un număr de 531 reprezentanţi ai categoriilor profesionale relevante pentru problematica discriminării

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării implementează, între anii 2014 - 2016, proiectul predefinit cu finanțare externă nerambursabilă intitulat „Îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminare la nivel naţional prin participarea largă a profesioniştilor şi a societăţii civile”.
Proiectul este finanțat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014, Domeniul RO 10 – Copii și tineri la risc și inițiative locale și regionale destinate reducerii inegalităților naționale și promovării incluziunii sociale, având ca principal partener Consiliul Europei, prin Direcția de Cetățenie Democratică și Participare.

Prezentare:

O componentă importantă a proiectului vizează organizarea de cursuri de instruire şi/sau specializare pentru categoriile profesionale relevante pentru problematica discriminării. Sunt avute în vedere în particular domeniile judiciar şi educaţional, având în vedere rolul şi importanţa specialiştilor din aceste domenii în conturarea percepţiilor şi atitudinilor din societate, în scopul respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, dar şi în prevenirea formării de stereotipuri şi prejudecăţi, sau, după caz în sancţionarea fenomenelor de discriminare. Astfel, principalele grupuri ţintă vor fi magistraţi, ofiţeri de poliţie, profesori şi inspectori şcolari.

Cursurile de instruire şi/sau specializare vor avea în vedere să furnizeze informaţii generale cu privire la legislaţia naţională şi europeană în domeniu, activitatea CNCD de prevenire a fenomenului de discriminare, proceduri specifice de gestionare a cazurilor de discriminare, jurisprudenţa CNCD şi a CEDO în domeniul anti-discriminării. Șaptesprezece asemenea cursuri vor fi organizate în scopul atragerii participării unui număr de 531 reprezentanţi ai categoriilor menţionate.

Selectarea participanţilor la cursurile de specializare va fi realizată în cooperare cu instituţiile şi ministere responsabile pentru fiecare categorie profesională. În acest sens, vor fi încheiate protocoluri de colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei astfel încât să se asigure selectarea şi participarea viitorilor cursanţi conform standardelor aplicabile.