Activitatea 5 – Infiintarea unui grup de lucru si elaborarea unei propuneri de Strategie

Denumire rezultat: Un grup de lucru format din experti ai CNCD, reprezentanti ai CE implicati in proiect, unul sau doi reprezentanti numiti de comun acord cu ONG-urile active in domeniu reprezentative la nivel national, dar si specialisti in domenii semnificative pentru aplicarea Strategiei (sociologi, academicieni)

Valoare prognozata: Strategia nationala de prevenire si combatere a discriminarii pentru perioada 2014-2020

Prezentare:

A. Intalniri preliminare

In cadrul acestei activitati au fost desfasurate o serie de intalniri preliminare pentru determinarea directiei de actiune si identificarea manierei de lucru, intalniri la care au participat reprezentanti ai societatii civile, ai actorilor institutionali relevanti in domeniu, precum si ai Consiliului Europei, partenerul de proiect al CNCD.

Aceste intalniri s-au desfasurat succesiv la sediul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii in datele de 18 decembrie 2015, respectiv 9, 15 si 22 ianuarie 2015.

In cadrul intalnirilor preliminare s-a agreat ideea realizarii unui draft initial de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, pornind de la directiile de actiune si domeniile identificate ca fiind prioritare, respectiv sanatate, ocupare, servicii, dreptul la demnitate, educatie si locuire, draftul urmand a fi completat cu sugestiile si recomandarile obtinute in urma desfasurarii de grupuri de lucru tematice care vor coagula ideile cele mai importante pentru realizarea noului document strategic pe o structura comuna, care sa vizeze:

 • Principii transversale:
  • Capacitarea institutionala si normativa pentru egalitate
  • Internalizarea valorilor egalitate si nediscriminare
  • Formarea profesionala (initiala si continua)
  • Colectarea de date segregate
  • Informare, promovare, comunicare
 • Prioritati strategice pentru prevenirea si combaterea discriminarii:
  • Prezentarea starii de fapt / diagnostic
  • Aplicarea principiilor transversale
  • Dezbatere sectoriala / obiective specifice
  • Tipuri de actiuni / interventii
  • Roluri institutionale, inclusiv responsabilitati
  • Benchmarking / indicatori de succes
  • Estimare financiara / bugetara.

Informatiile au fost colectate fie in cadrul grupurilor de lucru pe care Consiliul le-a organizat la sediul sau, in cadrul proiectului, fie prin intermediul corespondentei electronice cu actorii interesati.

B. Sedinte de lucru pe domeniile identificate ca fiind prioritare

Prima intalnire de acest gen a avut loc pe data de 17 februarie a.c. avand pe agenda de lucru domeniul dreptului la demnitate si al discursului instigator la ura; cea de-a doua intalnire a grupului de lucru a avut loc in data de 5 martie a.c. avand ca tematica domeniul educatiei; in data de 10 martie a.c. grupulul de lucru s-a intrunit in sedinta pentru a discuta domeniul locuire si infrastructura; in data de 14 mai a.c. a avut loc ultima intalnire a grupului de lucru avand ca tema intarirea capacitatii institutionale a institutiei de egalitate Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

C. Intalniri suport

Un aport a fost primit si din partea societatii civile prin initiativa de sprijin a realizarii Strategiei nationale in domeniu din partea Coalitiei antidiscriminare, care s-a angajat sa participe mai activ la demersul de consultare privind elaborarea noului document strategic.

Astfel, in cadrul acestei colaborari, au avut loc intalniri care au vizat domeniile sanatatii (4 februarie a.c.), al serviciilor (5 martie a.c.) si al ocuparii (11 martie a.c.), la care au participat si membri din echipa de implementare a proiectului pentru a se asigura o continuitate si o congruenta a activitatilor.

Concluziile acestor intalniri si consultari on-line vor fi coroborate cu recomandarile primite in urma evaluarii externe facute de catre expertii angajati de catre Consiliul Europei, partenerul de proiect, precum si cu cele obtinute in cadrul meselor rotunde organizate la nivel regional de catre CNCD.

Forma initiala a strategiei va fi supusa revizuirii expertilor CoE, supusa dezbaterii publice si apoi negocierii cu reprezentantii Guvernului inaintea finalizarii si prezentarii in scopul asumarii la nivel guvernamental.