Activitatea 4 – Organizarea de mese rotunde la nivel regional cu reprezentanti ai autoritatilor locale, ONG-uri active la nivel local/regional, ai asociatiilor profesionale in scopul identificarii problemelor actuale si a celor mai bune solutii de tratare a acestora

Denumire rezultat: Colectarea de date semnificative care sa reflecte provocarile si dificultatile intalnite iîn eforturile de combatere a discriminarii, de protejare a grupurilor vulnerabile si asigurare a egalitatii de sanse, pe baza consultarii cu autoritati locale (primarii, consilii locale, agentii locale in domenii precum asistenta sociala), organizatii non-guvernamentale si asociatţii profesionale la nivel local

Valoare prognozată si realizata: Un set de 5 rapoarte incluzand principalele concluzii si recomandari ale celor 6 consultari cu reprezentanti ai autoritatilor regionale si locale, ONG-uri active in domeniu si reprezentantilor grupurilor vulnerabile si diferitelor categorii profesionale

Prezentare:

In cadrul acestei activitati specifice au fost organizate un numar de 5 intalniri la nivel regional, astfel:

  • Timisoara, 6 martie 2015
  • Iasi, 9 martie 2015
  • Sibiu, 18 martie 2015
  • Cluj-Napoca, 20 martie 2015
  • Craiova, 31 martie 2015

Principalele concluzii si recomandari ale celor 5 consultari de la nivel regional au fost sintetizate intr-un set de 5 rapoarte, rapoarte care au fost utilizate in elaborarea noului document strategic denumit „Strategia nationala de prevenire si combatere a discriminarii 2015-2020”.