Activitatea 3 – Consultari cu institutiile implicate in implementarea Strategiei (ministere, ale autoritati centrale) si ONG-urile active in domeniu, precum si reprezentanti ai grupurilor vulnerabile si categoriilor profesionale

Valoare realizata: Raportul „Evaluarea externa a strategiei nationale pentru implementarea masurilor privind prevenirea si combaterea discriminarii pentru perioada 2007-2013”

Prezentare:

Raportul „Evaluarea externa a strategiei pentru implementarea masurilor privind prevenirea si combaterea discriminarii pentru perioada 2007-2013” a fost realizat in cadrul proiectului ”Imbunatatirea masurilor anti-discriminare la nivel national prin larga participare a profesionistilor si a societatii civile” derulat de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminari impreuna cu Consiliul Europei in perioada 2014-2016, ca parte a programului „Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale de reducere a inegalitatilor nationale si de promovare a incluziunii sociale” din cadrul Mecanismului Financiar al Zonei Europene Economice 2009 – 2014.

Ca parte a procesului de elaborare a noii strategii, CNCD a beneficiat de expertiza in domeniul drepturilor omului si a nediscriminarii a partenerului sau Consiliul Europei, prin intermediul a doi experti internationali independenti care au fost selectati pentru a efectua o evaluare externa fostei strategii din perioada 2007-2013. Evaluarea a avut in vedere atat ceea ce a functionat bine si ar trebui consolidat in viitoarea strategie, cat si ceea ce nu a functionat atat de bine ar trebui evitat pentru strategia viitoare. Prin urmare, raportul expertilor Consiliului Europei se constituie ca un punct de vedere extern care contribuie la procesul de evaluare al vechii strategii si care serveste ca punct de orientare pentru viitoarea strategie. Astfel, evaluarea externa se concentreaza pe progresele realizate de la adoptarea strategiei 2007 – 2013 si ofera recomandari pentru viitor.

Raportul este impartit in urmatoarele domenii-cheie: 1) cadrul legal si institutional; 2 abordare, continut si resurse; 3) rezultate si realizari; 4) guvernare. De asemena, raportul include o listaa institutiilor si organizatiilor care au fost implicate in procesul de consultare.

In vederea realizarii raportului, expertii Consiliului Europei - Jose Manuel Fresno si Alia Cahin au moderat doua intalniri organizate in luna octombrie 2015 la sediul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, in cadrul carora au fost consultati actorii relevanti din domeniul drepturilor omului, atat institutionali, cat si ai societatii civile. In cadrul intalnirilor au fost colectate informatii considerate relevante din experienta si activitatea practica a institutiilor si a organizatiilor intervievate, a situatiei fenomenului discriminarii in Romania, a pozitiei CNCD in societatea romaneasca, in vederea emiterii de sugestii si recomandari care sa fie utilizate in urmatorul document strategic.

Inaintea organizarii consultarilor a fost diseminat un chestionar realizat de membrii echipei de implementare a proiectului in vederea obtinerii de puncte de vedere, a aprecierilor si a asteptarilor pe care institutiile si ONG-urile relevante in domeniu le au de la CNCD si de noua strategie antidiscriminare. Rezultatele au fost analizate, traduse si puse la dispozitia expertilor pentru o mai buna intelegere a fenomenului.

In luna decembrie 2014 expertii Consiliului Europei au revenit in Romania cu scopul de a supune dezbaterii reprezentantilor societatii civile si a institutiilor de stat interesate draftul materialului privitor la evaluarea strategiei 2007-2013. Prin urmare a fost organizata o intalnire la sediul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, in cadrul careia au fost formulate critici, sugestii si recomandări pentru a fi integrate in raportul final.

Prima varianta a raportului a fost prezentat de catre expertii Consiliului Europei in cadrul conferintei de lansare a proiectului predefinit din data de 17 decembrie 2014, care a avut loc la Hotel Novotel din Bucuresti.

Consultari 17 si 18 decembrie