Activitatea 1 - Cercetare in domeniul educatiei

Activitatea 1 – Cercetare in scopul identificarii exemplelor de bune practici la nivel european si elaborarea unor materiale informative relevante

Denumire rezultat: O analiza a bunelor practici europene din perspectiva implementarii masurilor proactive de prevenire si combatere a discriminarii

Valoare prognozata: Cel putin 10 exemple de bune practici din 5 tari cu experienta din U.E. identificate

Valoare realizata: Nedisciminarea in sistemul educational - exemple de bune practivi la nivel european. Raport elaborat de Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Romanita Iordache – experti ai Consiliului Europei

Cuprins

  • Domenii in care au fost identificate practici bune/promitatoare
  • Colectarea datelor
  • Programe/grupuri de pregatire de mentorat si after school
  • Educatie de responsabilizare sociala inclusiv cu privire la eradicarea hartuirii morale
  • Instruirea profesorilor si a personalului didactic de la toate nivelurile cu privire la egalitate si nediscriminare
  • Asigurarea accesului la gradinita si influenta asupra experientelor scolare ulterioare
  • Lucrul cu parinti romi si ai altor minoritati pentru a veni in sprijinul educatiei copiilor lor
  • Programe de interventii si actiuni pozitive in scopul asigurarii unei mai bune integrari si sanse educationale pentru copiii romi
  • Educatia incluziva: legislatia nationala si practicile stabilite pentru educatia incluziva si nediscriminarea copiilor cu dizabilitati fizice si/sau mentale
  • Concluzii - lectii relevante in contextul romanesc


Prezentare:

Prezentul studiu face parte din proiectul ”Imbunatatirea masurilor anti-discriminare la nivel national prin larga participare a profesionistilor si a societatii civile” derulat de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminari impreuna cu Consiliul Europei in perioada 2014-2016, ca parte a programului „Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale de reducere a inegalitatilor nationale si de promovare a incluziunii sociale” din cadrul Mecanismului Financiar al Zonei Europene Economice 2009 – 2014.

In timp ce obiectivul global al programului consta in prevenirea si combaterea discriminarii la toate nivelurile in Romania, scopul acestui proiect este de a contribui la elaborarea strategiei nationale a României de prevenire si combatere a discriminarii in perioada 2015 – 2020.

Obiectivul specific al prezentului studiu este de a identifica si a descrie bunele practici europene privitoare la nediscriminare si egalitate de sanse in domeniul educatiei, relevante pentru contextul legal si institutional din România.

Conceptul de baza al studiului consta in principiul ca discriminarea este invatata si in consecinta nu poate fi dezvatat. In timp ce discriminarea are loc in multe domenii diferite, din cauza impactului sau potential asupra intregii societati, domeniul educatiei ar trebui sa fie un punct de intrare eficace pentru combaterea discriminarii si formarea unei societati incluzive, mai egale.

Educatia a constituit o prioritate ca punct central al cercetarii prin faptul ca, in ciuda ratificarii de catre România a tuturor standardelor internationale si europene privind drepturile omului si in ciuda unui limbaj progresiv in legislatia romaneasca si a unui angajament declarat de catre CNCD si instante de a lupta impotriva discriminarii in educatie (in special pe criteriul etnic si dizabilitate), Romania nu a raspuns inca provocarii de a asigura egalitatea de fond si de a garanta exercitarea deplina a dreptului la educatie in toate aspectele sale si pentru toti copiii. Segregarea este interzisa in baza unui ordin si a unei comunicari a Ministerului Educatiei si Cercetarii, dar nu in cadrul anti-discriminarii sau al legislatiei privind educatia. Accesibilitatea, desi mentionata in legislatie cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati, ramane nerealizata ca obligatie pozitiva a autoritatilor. Atitudinile discriminatorii in ceea ce priveste copiii romi si copiii cu dizabilitati ramane omniprezenta dupa cum reiese atât din plangerile depuse la CNCD si la instante cat si din sondajele privind atitudinile si perceptiile obisnuite ale cetatenilor.

Au fost studiate modele diferite de prevenire si combatere proactiva a discriminarii in educatie in alte tari europene pentru a identifica practicile de succes care au avut rezultate incurajatoare si care ar putea furniza un cadru conceptual in Romania in contextul noii strategii si al viitoarelor initative legale si de politica cu privire la educatie.